สหพันธ์กีฬา Vojvodina มีพนักงาน 6 คน:

ชื่อและนามสกุลโทรศัพท์การถ่ายภาพ
Mladen Stojšin, MA, ศาสตราจารย์ทางกายภาพและกายภาพ kinesiotherapist ระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์เลขาธิการ 021/423-924065/4239-244 
Vera Vraneš
ศาสตราจารย์ด้านกายภาพวัฒนธรรมและโค้ชแฮนด์บอลจบการศึกษา
เลขานุการบริหาร021/423-924021/571-444
Dušica Lambi
นักเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี021/571-444
Olga Glavic
ช่างเศรษฐกิจ
อ้างอิง021/421-793
Sanja Petrovic
นักเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
พนักงานบัญชี021/421-793
Mico Kovacevic
ช่างเทคนิคเครื่องกล
งานจัดส่งงานซ่อมบำรุง021/421-793

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus