สมาคมกีฬาของ VOJVODINA – คณะกรรมการการจัดการ:

ชื่อและนามสกุลฟังก์ชั่น
Darko Parežanin
นักเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ประธานคณะกรรมการกำกับ
Darko Reba สมาชิกของคณะกรรมการ
Vladimir Šiška สมาชิกของคณะกรรมการ
Lazar Pilipović สมาชิกของคณะกรรมการ
Jovica Tulać สมาชิกของคณะกรรมการ
Jovica Momirov สมาชิกของคณะกรรมการ
Zoran Đorđević สมาชิกของคณะกรรมการ
Ivan Frgić สมาชิกของคณะกรรมการ
Dragomir Vujkovićสมาชิกของคณะกรรมการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus