ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ใหม่ของสมาคมกีฬา Vojvodina!

ชื่อและนามสกุลฟังก์ชั่น
Kosta Borišev
ศาสตราจารย์
ประธานคณะกรรมการกำกับ
Stojan Ivanovićสมาชิกของคณะกรรมการ
Željko Vuletićสมาชิกของคณะกรรมการ
Lazar Pilipović สมาชิกของคณะกรรมการ
Jovica Tulać สมาชิกของคณะกรรมการ
Jovica Momirov สมาชิกของคณะกรรมการ
Zoran Đorđević สมาชิกของคณะกรรมการ
Ivan Frgić สมาชิกของคณะกรรมการ
Dragomir Vujkovićสมาชิกของคณะกรรมการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
No Deposit Bonus